Naujienos
2017-12-06

Transimeksa struktūrvienība ir saņēmusi drošības un kvalitātes novērtējuma (SQAS) sertifikātu

Jau trešā autopārvadājumu uzņēmuma “Transimeksa” UAB struktūrvienība ir saņēmusi drošības un kvalitātes novērtējuma (SQAS) sertifikātu, kas tiek piešķirts uzņēmumiem, kuri strādā ar ķimikālijām un bīstamām precēm. Prestižā sertifikāta iegūšana nozīmē lielāku klientu skaitu, kuri vēlas pasūtīt uzņēmuma pakalpojumus.

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)  ir unificēta drošības, kvalitātes un nekaitīguma videi novērtējuma sistēma, ko izmanto neatkarīga trešā puse, lai novērtētu loģistikas pakalpojumu sniedzēju un ķimikāliju izplatītāju darbības rādītājus. SQAS novērtējums aptver kvalitāti, drošību, drošumu, nekaitīgumu videi un uzņēmuma sociālo atbildību. SQAS nav sertifikācijas, bet gan novērtējuma sistēma, un par tās rezultātā iegūtajiem faktiem tiek sniegts sīki izklāstīts novērtējuma ziņojums. SQAS novērtējuma ziņojumi nodrošina iespēju ķimikāliju ražošanas uzņēmumiem atbilstoši saviem standartiem un prasībām novērtēt savus loģistikas pakalpojumu sniedzējus.

SQAS ir galvenais pienācīgas rūpības elements loģistikas darbībās.
SQAS sistēmu pārvalda un tās integritāti nodrošina Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC).
SQAS izmantošanas priekšrocības:
• galvenais riska pārvaldības instruments loģistikas darbībās kā pienācīgas rūpības daļa;
• pieci SQAS moduļi, kas aptver dažādus loģistikas pakalpojumu sniedzējus, kuri darbojas loģistikas nozarē;
• vienkāršas un vienādas nozares novērtējuma aptaujas;
• apmācīti un akreditēti SQAS novērtētāji;
• viegla piekļuve novērtējuma ziņojumiem, izmantojot SQAS galveno datubāzi;
• atsevišķiem ķimikāliju ražošanas uzņēmumiem nav jādublē novērtējums;
• atbalsta un izmanto lielākā daļa ķimikāliju ražošanas uzņēmumu un loģistikas pakalpojumu sniedzēju.

Transimeksa struktūrvienība ir saņēmusi drošības un kvalitātes novērtējuma (SQAS) sertifikātu