Apie mus
Sociālā atbildība

Sociālā atbildība

TRANSIMEKSA veido atšķirīgu pieeju biznesam, tāpēc, plānojot savu darbību, uzņēmums ņem vērā visu sadarbības partneru vēlmes un vajadzības. Mūsu sociālās atbildības stratēģija ir vērsta uz:
Personālu
Darbinieki ir vissvarīgākie, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta uzņēmumā strādājošajiem cilvēkiem. Personāla vadības politikas mērķis ir izveidot tādu vidi, kas palīdzētu piesaistīt un noturēt kompetentus darbiniekus. Mēs esam pārliecināti, ka pareizie cilvēki tiem piemērotās pozīcijās ne tikai vispusīgi realizē sevi, bet rada uzņēmumam arī vislielāko pievienoto vērtību. Lai veicinātu darbinieku radošās spējas un iniciatīvas, uzņēmumā darbojas dažādas motivācijas programmas.

Prioritārā joma personāla pārvaldībā un motivēšanā ir darbinieku izglītība un palīdzība karjeras plānošanā. Uzņēmuma vadītāju pienākums ir pamanīt perspektīvu darbinieku un rūpēties par viņa karjeru.
Sabiedrība novērtē darbinieku ieguldījumu uzņēmuma kopējos sasniegumos un darbinieku lojalitāti.

Darbinieku brīvā laika organizēšana

Katru gadu uzņēmums saviem darbiniekiem organizē jau par tradīciju kļuvušus pasākumus.

 

Darba drošības nodrošināšana

Uzņēmums stingri ievēro darba drošības prasības, modernizē darba vietas un atpūtas zonas. Daudz naudas līdzekļu tiek piešķirts individuālo aizsarglīdzekļu un darba apģērbu iegādei. Liela uzmanība tiek pievērsta darba ņēmēju darba drošības mācībām, nelaimes gadījumu apdrošināšanai un veicamo darbu kontrolei.

Vides aizsardzība

Uzņēmums pievērš lielu uzmanību ekoloģijas jautājumiem. Mēs cenšamies samazināt uzņēmuma negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, tāpēc pastāvīgi atjaunojam savu autoparku, iegādājoties jaunus, ekoloģiskajiem standartiem atbilstošus vilcējus. Uzņēmuma autoparku veido vilcēji, kas atbilst Euro 5 un Euro 6 ekoloģiskajām prasībām.
Uzņēmuma birojs − vieta, kur ikdienas atkritumi tiek rūpīgi sašķiroti un nodoti atkārtotai pārstrādei. Mēs organizējam arī pasākumus, kuru laikā sakopjam apkārtējo vidi.

Skaidra un ētiska uzņēmējdarbība

Tā ir cieņa pret piegādātājiem, klientiem, darbiniekiem un visu apkārtējo vidi. Mēs esam apņēmušies informēt par savu darbību precīzi, skaidri un savlaicīgi.

Atbalsts

Mēs atbalstām sabiedrībai noderīgus projektus veselības aizsardzības, zinātnes un sporta jomās.