Apie mus
Vērtības un mērķi Atbildība

Vērtības un mērķi


Atbildība

Atbildība pret klientiem, partneriem un kolēģiem ir pašsaprotama vērtība. Mēs esam uzņēmušies saistības rīkoties ētiski un atbildīgi.

Mūsu mērķi:
• Izzināt klientu vajadzības un nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus
• Izvēlēties piemērotus piegādātājus un partnerus

Elastība un operativitāte

Mēs cenšamies nodrošināt visaugstāko kravas pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti, tādēļ izvērtējam visas iespējas un piedāvājam klientiem tikai tādus risinājumus, kas vislabāk atbilst viņu vajadzībām.

Mūsu mērķi:

• Uzturēt nevainojamu uzņēmuma reputāciju un uzticama partnera vārdu kravu pārvadājumu tirgū
• Vairot katra darbinieka atbildības sajūtu par sniegto pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar viņa pienākumiem un kompetenci

Pastāvīga pilnveidošanās

Izkopdami kvalitātes kultūru, tiecamies pēc nemitīgas sniegto kravu pārvadājumu pakalpojumu un to pārvaldības risinājumu pilnveidošanas. Galvenais mūsu veiksmīgas darbības rādītājs − tikai pašas labākās atsauksmes no klientiem par mūsu sniegtajiem pārvadājumu pakalpojumiem.

Mūsu mērķi:
• Panākt nepārtrauktu kvalitātes, vides aizsardzības, darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas efektivitāti un pilnveidošanos, to pielāgojot uzņēmuma attīstībai un tirgus izmaiņām
• Analizēt un apmierināt lietotāju vēlmes un vajadzības, nodrošināt vislabāko kravu pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu izpildes laiku, vienlaikus iekļaujoties pieejamajos finanšu līdzekļos
• Mudināt katru darbinieku piedalīties uzņēmuma pārvaldības sistēmas pilnveidošanā, novērtējot to praktisko labumu, kā arī apstākļus ideju un priekšlikumu īstenošanai. Novērtēt darbinieku nopelnus un radošo iniciatīvu un mudināt viņus sasniegt labākus rezultātus

Piesārņojuma novēršana

Mums rūp, kādā vidē dzīvojam un kādu mēs to atstāsim nākamajām paaudzēm. Mēs preventīvi cenšas samazināt uzņēmuma negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Mūsu autoparks tiek regulāri atjaunināts un kravas vilcēji atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem (Euro 5, Euro 6), kuru mērķis ir samazināt piesārņojuma daudzumu izplūdes gāzēs.

Mūsu mērķi:

• Leviest jaunus tehnoloģiskos risinājumus, kas samazina materiālu patēriņu un taupa arī citus resursus
• Apsaimniekot atkritumus saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citām normatīvajām prasībām
• Regulāri novērtēt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi, plānot ietekmi mazinošus pasākumus