2021 metų atsakomybės ir tvarumo ataskaita

2022-06-01

Nuo 2020 m. TRANSIMEKSA yra UN Global Compact organizacijos narė ir pagrindiniais šios organizacijos principais vadovaujasi iki šiandien. Tapus UN Global Compact organizacijos dalimi, supratome, kad judame tinkama kryptimi ir pamatėme aiškias galimybės tobulėti.

Socialinė atsakomybė vienas iš esminių principų, kuris visada rūpėjo ir teberūpi mūsų įmonių grupei. Mes džiaugiamės, kad mūsų įmonės politika atitinka pagrindinius UN Global Compact organizacijos principus, susijusius su žmogaus teisėmis, darbo sąlygomis, aplinkosauga ir kova su korupcija. TRANSIMEKSA stengiasi tobulėti ir su kiekviena diena tapti vis geresne įmone darbuotojams, klientams, partneriams bei aplinkai.

 

Kviečiame Jus susipažinti su 2021m. įmonių grupės ataskaita: https://bit.ly/Sustainability_report