Tvarumas

sustainable CSR

TRANSIMEKSA yra United Nations Global Compact narė

Nuo 2020 metų TRANSIMEKSA yra Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo narė (United Nations Global Compact). Tai yra pasaulinė organizacija, kuri vienija įmones, siekiančias apjungti verslo strategiją, veiklą bei etiką 10-čia pagrindinių principų.

United Nations Global Compact organizacijos principams svarbus tvarumas srityse, kurios yra: aplinkosauga, žmogaus teisės, darbo sritis ir korupcija.

Siekiame, kad ši vertybių sistema atsirastų visuose mūsų organizacijos lygiuose – įmonės procedūrose, politikoje, strategijoje, klientų aptarnavime.

Tvarumo principų įmonėje laikomės organizuodami verslo procesus ir priimdami sprendimus, formuodami verslo etikos ir socialinės atsakomybės nuostatas.

Čia galite pamatyti mūsų ataskaitą:

Transimeksa tvarumo ataskaita 2020 PDF Transimeksa tvarumo ataskaita 2021 PDF Transimeksa tvarumo ataskaita 2022 PDF