Ilgtspējīga darbība

sustainable CSR

Ilgtspējīga attīstība mērķis

No 2020 gada TRANSIMEKSA ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma dalībniece (United Nations Global Compact). Tā ir pasaules organizācija, kas apvieno uzņēmumus, lai sasaistītu uzņēmējdarbības stratēģiju, darbību un ētiku ar 10 pamatprincipiem. Šie principi attiecas uz korupcijas novēršanu, vides aizsardzību, cilvēktiesību un darba jomu. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī vērtību sistēma tiktu iestrādāta visos mūsu organizācijas līmeņos – uzņēmuma procedūrās, politikā, stratēģijā un klientu apkalpošanā.

Šeit varat skatīt mūsu atskaites:

TRANSIMEKSA ilgtspējas atskaite 2020 PDF TRANSIMEKSA ilgtspējas atskaite 2021 PDF TRANSIMEKSA ilgtspējas atskaite 2022 PDF