Kontakti

UAB Transimeksa

+370 5 2104669

[email protected]

Sausupio g. 15, LT-02301 Vilnius, Lietuva

Uzņēmuma reģ. nr. 144903169

PVN LT449031610

SEB Bank AB

Norēķinu konts / IBAN Acc:  LT137044060002191482 (EUR)

Pilnu kravu pārvadāšana

+370 5 2104669

[email protected]

Daļēju kravu pārvadāšana

+370 5 2104669

[email protected]

Intermodālie pārvadājumi

+370 5 2104669

[email protected]

Noliktavu pakalpojumi, 3PL, akcīzes preces

+37061699046

[email protected]

Muitas brokera pakalpojumi

+370 5 2104669

[email protected]

Pārvadājumi ar jūras transportu

+370 616 99009

[email protected]

Pārvadājumi ar gaisa transportu

+370 5 2329269

[email protected]

Par karjeru uzņēmumā Transimeksa

+370 5 2104669

[email protected]