Muitas brokera pakalpojumi

custom services

Vai interesē muitas brokera pakalpojumi?

Sazināties

Mūsu komandas Krievijā, Vācijā un Lietuvā piedāvā brokeru un muitas pakalpojumus:

  • veicam visas muitas procedūras, pārstāvam klientus muitā un sniedzam konsultācijas;
  • apstrādājam importa, eksporta un tranzīta dokumentus (TIR Carnet, CMR pavadzīmes);
  • darbojamies kā starpnieks atbilstības sertifikātu un veterināro sertifikātu, licenču, atļauju un izcelsmes sertifikātu saņemšanā;
  • sniedzam garantijas muitas procedūrām;
  • Atzītā saņēmēja un nosūtītāja AEO un AEOF atļaujas statuss vienkāršo un atvieglo muitas procedūras – mēs paši varam pieņemt un nosūtīt preces un nokārtot muitas formalitātes;
  • sniedzam muitas starpniecības pakalpojumus NVS valstīs un Lielbritānijai;
  • maksājam muitas, akcīzes un citus nodokļus un nodevas atbilstoši klienta vajadzībām;
  • mums ir muitas, pagaidu uzglabāšanas, akcīzes un izplatīšanas noliktavas.