TRANSIMEKSA 2022 metų atsakomybės ir tvarumo ataskaita

2023-08-14

Mūsų įsipareigojimas tvarumui

Mes esame pasiryžę dirbti teigiamo poveikio planetai ir mūsų bendruomenėms link. Džiaugiamės galėdami pasidalinti savo naujausia tvarumo ataskaita, parengta remiantis GRI (pasaulinės ataskaitų teikimo iniciatyvos, angl. Global Reporting Initiative) standartais. Šių metų ataskaita pateikia įžvalgų žvilgsnį į veiksmus, kurių iki šiol ėmėmės, kad sumažintume savo CO2 pėdsaką bei atliekų kiekį ir skatintume geresnį tvarumą įmonės viduje ir už jos ribų.

Kelių transporto sektorius yra dinamiškas ir nuolat besikeičiantis – jį formuoja daugybė veiksnių, kurie sukuria naujų perspektyvų ir iššūkių. Tvarumo ataskaitoje žvelgiame į reikšmingus 2022-ųjų metų pasiekimus, taip pat kliūtis, su kuriomis susidūrėme ir kurias sprendėme.

Nuo 2020 m. „Transimeksa“ yra JT Pasaulinio susitarimo narė ir toliau laikosi 17 tvaraus vystymosi tikslų (angl. Sustainable Development Goals (SDG)).

 

Visą 2022 m. Transimeksos tvarumo ataskaitą rasite čia: https://transimeksa.com/apie-mus/tvari-veikla/